Je bent hier:

zevenbunder VZW

VZW zevenbunder

Wat doen we?

Als belangrijkste doel heeft de vereniging het organiseren van activiteiten om de bewoners van de wijk wat dichter bij elkaar te brengen. We beheren bovendien het wijklokaal en stellen gratis materiaal ter beschikking van onze leden.

De wijkvereniging

VERENIGING

Wijkvereniging “Zevenbunder” is een vereniging van inwoners uit de wijk Zevenbunder te Wijnegem. Bij de oprichting van de vereniging in 1954 (zie ook geschiedenis) ging het enkel over de typische witte huizen van de kleine landeigendom. Ondertussen werd de wijk uitgebreid om ook de bewoners van andere type huizen mee te betrekken bij de wijkwerking. De wijk omvat nu de huizen die zich in de driehoek Stokerijstraat, Lindenlei en Kasteellei bevinden.

STATUTEN

In 2008 werden de originele statuten van 1954 aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving. In de statuten vind je o.m. het doel van de organisatie en informatie over de verkiezing van de bestuurders en hun ambtstermijn.

Sinds maart 2019 ziet het bestuur er zo uit : 

BESTUUR

 • Voorzitter : Mannu Wuyts, Kasteellei 116 – of info@zevenbunder.org
 • Penningmeester : Erik Belleman, Kasteellei 110 – 03 290 69 05
 • Secretaris: Leen Baets, Kasteellei 84
 • Bestuursleden
  • Jan Simoens, Kasteellei 115
  • Pieter-Jan Vercoutere, Kasteellei 81
  • Nick Karnas, Oud Strijderslaan 8
  • Koen Heyrman, Kasteellei 167
  • Caroline Nuyens, Kasteellei 127
 • Erevoorzitter : Louis Vos, Stokerijstraat 56

LEDEN

Lid kan je worden door 10 euro te storten op rekeningnummer BE81 9730 6897 5724 van Wijkvereniging Zevenbunder met vermelding van je naam en adres. Stuur dan ook graag een mailtje naar hier.  Leden krijgen elk jaar rond de maand februari een overschrijving in de bus. Als lid kan je deelnemen aan onze activiteiten en gratis materiaal uitlenen. Ook heb je, per gezin, een stem tijdens de Algemene Vergadering, die jaarlijks in maart wordt gehouden. In 2022 hebben we zo’n 185 gezinnen die lid zijn.

Het bedrag van 10€ per gezin is bijna symbolisch voor alles wat je er voor terugkrijgt. Voor ons t veel belangrijk dat je hiermee ook een engagement communiceert. Dat betekent dat we je graag zien op onze activiteiten en dat helpende handen steeds welkom zijn. Dat kan uitgebreid zijn, maar zit ‘em ook vaak in kleine dingen : mee tafels zetten, mee glazen afruimen, mee reclame maken, …. Het gaat ons om verbinden en dat kunnen we alleen samen. Om de titel van een gekend boek te parafraseren : verbinding is een werkwoord 🙂  .

Wij sturen ook graag mails om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wil u mee op onze mailing-lijst staan : stuur dan ook een mailtje  naar hier.  Wij sturen enkel mails over onze activiteiten en we geven de adressen aan niemand door. 

Ook zin om mee in het bestuur van de wijk te komen? Neem contact op met onze voorzitter Mannu Wuyts, Kasteellei 116.

Of gewoon zin om mee te helpen tijdens wijkactiviteiten of om zelf iets te organiseren met onze steun? Laat het ons weten op Onze Mail

OUD-BEWONERS VAN DE WIJK

We proberen eens per jaar een zondagnamiddag te organiseren, waarop iedereen van de wijk welkom is, maar ook alle oud-bewoners en sympathisanten. 
Wil je daar graag van op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naar oudbewoners@zevenbunder.org en dan zetten we je in onze adressenlijst

 

Hier zijn we trots op

Een warme wijk kan alleen maar bestaan door de inzet van warme mensen.

185 leden
24 actieve vrijwilligers
meer dan 120 verhuringen
211 ontleningen
minstens 20 warme activeiten

(*) in 2022

canon-get-inspired-party-1-1920

Wil u mee genieten van
de mogelijkheden van deze wijk?

 • Bedrag te storten op BE81 9730 6897 5724 t.a.v. Zevenbunder VZW en met vermelding van jouw naam en adres. (zonder deze gegevens weten we soms niet van wie t komt)
 • Jouw engagement zien we graag terug in jouw aanwezigheid en helpende hand op onze activiteiten.
 • Ben je al lid? Leuk ! Elk jaar, begin april, sturen we je een reminder.