Je bent hier:

geschiedenis zevenbunder

Hallo. Wij zijn van Zevenbunder

de geschiendenis van
de wijk zevenbunder

Tussen 1953 en 1957 bouwde de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 159 huizen in de nieuwe woonwijk Zevenbunder langs het Albertkanaal. Arbeiders en bedienden konden in aanmerking komen om een woning te kopen op voorwaarde dat ze nog geen eigenaar van een huis waren.

Stokerij reklame 1920

Geschiedenis van de wijk Zevenbunder in Wijnegem

Gebaseerd op het verslag door wijlen Marcel Holsters ter gelegenheid van het 40-jarig Jubileum van de L.S.A. Zevenbunder . Marcel woonde in de Kasteellei 112 aan het pleintje.

Een bunder is een oude eenheid van grondopperoppervlakte. De omvang van een bunder verschilt van streek tot streek, afhankelijk van de grootte van de plaatselijke lineaire meetstandaard. Bij de invoering van het metriek stelsel in 1816 wordt de bunder in Nederland gelijkgesteld aan 1 hectare. De Belgen streefden van bij de omschakeling naar het metriek stelsel tijdens de Franse bezetting (1796-1815) naar een precieze omrekening van de oude landmaten naar metrieke maten, maar een algemene regel zoals in Nederland heeft er nooit ingang gevonden. In 1937 verdwijnt de bunder als officiële vlaktemaat, al bleven landbouwers de term nog geregeld gebruiken.

L.S.A. staat voor Landelijke Sociale Actie, zo zijn er in de buurt van Antwerpen wel meer opgericht destijds. 

HOE HET BEGON

Tussen 1953 en 1957 bouwde de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 159 huizen in de nieuwe woonwijk Zevenbunder langs het Albertkanaal.

Er werden verschillende types huizen gebouwd. Elk type had een letter: A, B, C, D, E, F,… allemaal dubbelwoningen en zestien enkeltypes, voor de helft met zadeldak, de zogenaamde “kabouterhuisjes”.

Arbeiders en bedienden konden in aanmerking komen om een woning te kopen op voorwaarde dat ze nog geen eigenaar van een huis waren.

De kostprijs verschilde van type tot type en veranderde doorheen de tijd . Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 november 1954 is de prijs al gestegen met zo’n 10 000 tot 20 000 frank, naargelang het type. Of als we de grond meerekenen, een stijging van 300 000 naar 400 000 frank. (De grond moest apart aangekocht worden want de Kleine Landeigendom verkocht enkel huizen.)

Wie een huis kocht op de wijk kon rekenen op vermindering van de kosten van registratie, notaris, architect, bouwaannemer en leningtaks. Wie dus het geld voor de grond had, was al een flink stuk op weg. Maar voor velen was het rekenen geblazen. Niet voor niets werd de wijk Zevenbunder de “confituurwijk” genoemd : velen moesten zuinig leven en aten enkel nog boterhammen met confituur. Uit de eigen boomgaard…

In 1991 kwamen er nog 15 huizen bij : de iets kleinere woningen in lichtbruine baksteen. 

EERSTE HUIZEN

De eerste bewoners betrokken hun nieuwe woning op 2 februari 1953, de familie Adriaenssens, op de hoek van de Stokerijstraat en de Oudstrijderslaan. Aan het pleintje van de Kasteellei volgde in april de familie Olsen. Ze konden toen nog helemaal tot vooraan in de wijk kijken. Comfort ontbrak. Er was nog geen stromend water, dat moest midden op het pleintje gehaald worden waar Graaf de Renesse, zaakvoerder, een put had laten graven. Ze hadden ook geen trap, slechts een ladder. Geen binnendeuren, maar dekens…

LANDELIJKE SOCIALE ACTIE ZEVENBUNDER

Op 19 februari 1954 wordt de wijkvereniging vzw L.S.A. Zevenbunder gesticht met een voorlopig bestuur: Voorzitter: Marcel (Staf) Monsieurs; secretaris: Jef Papen en schatbewaarder Van Buyten.

DOEL VAN DE LANDELIJKE SOCIALE ACTIE IN DE JAREN ‘50 EN ’60

 • Zoeken naar middelen om het grootst mogelijk voordeel uit de bebouwing van de grond te halen en dit door voorlichting en lezingen, gezamenlijke aankoop van werktuigen, planten, zaden, meststoffen, grasmachines, sproeiers, ladders, kippen, kolen…
 • Bijdragen tot de sociale zin en goede verstandhouding van de bewoners door het inrichten van feesten, uitstappen, zomerfeesten, ontspanningsavonden, films, dia’s, kortingen bij allerlei aankopen : private en gemeenschappelijke.
 • Praktische hulp bij b.v. dringende opname in een ziekenhuis
 • Behouden en verbeteren van het esthetisch uitzicht van de wijk door huisversiering met bloemen, boomplanting, enz…

Door de jaren heen betekende dat voor de vereniging o.a.:

 • Aankoop van 550 ton stalmest om de grond, die van niet al te beste kwaliteit was (opgespoten grond uit het kanaal), te verbeteren.
 • Korting bij het Werkmanspaleis in Antwerpen.
 • Een driedaags inhuldigingsfeest
 • Voordracht over bodemverwerking
 • Oprichting van het Wijnegems Toneelgezelschap
 • Organisatie van dansavonden, fakkeloptochten, zondagnamiddagse volksspelen voor de kinderen.
 • Oprichting van een prefab kleuterschool! (naast Don Bosco, op de huidige parking van de voetbal)
 • Wedstrijd voor kleinvee, groenten- en bloementeelt
 • Aankoop van ladders, sproeiers, mestkarren, grasmachines
 • Gezamenlijke aankoop van plantaardappelen, kunstmeststoffen, granen, zaden, kippeneten, enz…
 • Oprichting van een tafeltennisclub door de heren René Vekemans – Charles Dorekens – Eduard Van Hoofstadt (deze club bestaat nog steeds)
 • Daguitstappen
 • Jaarlijks zomerfeest ( maar liefst 900 aanwezigen in 1958!)
 • Filmvoorstellingen
 • St. Niklaasfeest (de sint komt ook nu nog ieder jaar)
 • Sportdag
 • Mosselsouper, later vervangen door Scampi-avond
 • Oprichting van de vrouwenhobbyclub (bestaat nog steeds) en de kaartclub
 • Barbeque (Doen we na enkele jaren pauze nog steeds)
 • Oprichting werkgroep “verkeersveiligheid” (zorgde voor de heraanleg van de Kasteellei en de verkeersdrempels) 
En recenter : 
 • buurtbrunch voor de Autoluwe zondag
 • Free podium
 • Rommelmarkt op het pleintje
 • spelletjesavonden
 • Kaas&Wijn-avonden en Kaas&Bier-avonden
 • Wijkcafé’s
 • Lantaarntochten
 • en nog veel meer …
 
Wijklokaal

Een eerste clubhuis, een houten barak aan het pleintje, kwam er in 1961. Het deed 30 jaar dienst tot het plaats moest ruimen voor de later bijgebouwde huizen. Eind 1992 werd het nieuwe gemeenschapshuis Zevenbunder aan het pleintje in de Kasteellei in gebruik genomen. Het werd gebouwd in opdracht van de gemeente en wordt nog steeds beheerd door de wijkvereniging Zevenbunder.

Wil u mee genieten van
de mogelijkheden van deze wijk?

 • Bedrag te storten op BE81 9730 6897 5724 t.a.v. Zevenbunder VZW en met vermelding van jouw naam en adres. (zonder deze gegevens weten we soms niet van wie t komt)
 • Jouw engagement zien we graag terug in jouw aanwezigheid en helpende hand op onze activiteiten.
 • Ben je al lid? Leuk ! Elk jaar, begin april, sturen we je een reminder.